Palackého 3

Nemovitost č.p. 721, k.ú. Nové Město, Palackého 3, Praha 1, je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 39934/1119 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním města Praze.  Dům stojí na místě bývalé karmelitské zahrady s první zmínkou už z roku 1375.

V roce 2016 proběhne kompletní rekonstrukce s důrazem na zachování historických prvků, ve spolupráci s památkáři.

V nemovitosti vzniknou v přízemí obchodní prostory vhodné pro kavárnu nebo obchodní místo s přístupem přímo z ulice a 3. patra administrativních prostor, celková plocha 600 m2.

palackeho_1 palackeho_2palackeho

Packého bar