Xaveriova 114

  • třípodlažní řadový dům
  • v roce 2005 zrenkonstruována nová střecha
  • dům je dlouhodobě pronajat

 

xaveriova_114