FAPROMA zajišťuje komplexní servis pro různé projekty, nejen pro sebe, ale i pro další investory
v České republice.

Hlavní charakteristiky služby:

 • Vybírání nájemného
 • Online bankovní účet
 • Vyúčtování služeb, energií a jejich převod na nájemníky
 • Zajištění oprav a údržby nemovitosti
 • Havarijní linka
 • Komunikace s nájemníky, úřady a dodavateli služeb a energií
 • Osobní administrátor(ka)
 • Předání a převzetí nemovitosti od nájemníků
 • Kontrola nemovitosti
 • Příjem a zpracování pošty
 • Poradenství v oblasti investic do nemovitostí
 • Optimalizace nákladů a výnosů
 • Účetnictví a daňové poradenství
 • Hypoteční služby
 • Pojištění
 • Právní servis
 • Zakládání s.r.o. a služba jednatele
 • Kuchyně a nábytek
 • Rekonstrukce a interiérový design

 

Správa budov a Facility Management

 • Provoz budovy a technická podpora včetně havarijní linky 24/7
 • Pravidelné servisní prohlídky a kontroly technických zařízení podle platných zákonů a nařízení, státní dozor
 • Sledování technického stavu budovy a příprava ročního plánu oprav včetně profesionálního odhadu nákladů
 • Záruční a pozáruční reklamace
 • Veškerá administrativa
 • Uzavírání smluv s dodavateli služeb a energií
 • Správa a vyúčtování služeb a energií, odečet elektroměrů v bytech a společných prostorách domu
 • Transparentní účetnictví v souladu s platnými zákony a nařízeními
 • Příprava a podání daňového přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty
 • Vedení bankovních účtů online a provádění plateb
 • Poskytování zabezpečení budovy
 • Vyřizování pojištění a kontrola pojistných smluv
 • Poskytování úklidu

 

Správa nájemních nemovitostí

 • Vyhledávání nájemníků a uzavírání nájemních smluv
 • Minimalizace výpadků příjmů z nájemného, systematické sledování uplynutí doby platnosti nájemních smluv
 • Poradenství, strategické plánování investice a řešení všech aspektů pronájmu pro dosažení co nejvyššího výnosu
 • Zajištění veškeré komunikace s nájemníky – non-stop telefonní linka pro nájemce pro případ mimořádných událostí (např.: únik vody, plynu apod.)
 • Vybírání nájemného, včetně upomínek a případného vymáhání
 • Online účet – pravidelně aktualizovaný, transparentní ekonomický přehled a informace o aktuálních událostech a prohlídkách
 • Předání a převzetí bytu od nájemníků
 • Soupis a evidence klíčů, nábytku a vybavení nemovitosti
 • Pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti
 • Správce účtu jako jediná kontaktní osoba pro veškerou komunikaci